wyszukiwanie zaawansowane
» Regulamin zakupów hurtowych

Cennik dostawy

Paczka pocztowa 13 zł
Przesyłka kurierska 15 zł

Polecamy

1
Komplet CRIADOR

Komplet CRIADOR650,00 zł

Komplet RAYS - eko

Komplet RAYS - eko230,00 zł210,00 zł

Regulamin zakupów hurtowych

REGULAMIN ZAKUPÓW HURTOWYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM www.Barbaris.eu


(ważny od 13.01.2017r.)

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Niniejszy Regulamin określa warunki dokonywania zakupów hurtowych w Sklepie Internetowym, w szczególności warunki składania Zamówienia i jego modyfikowania, dokonywania płatności oraz inne uprawnienia i obowiązki Klienta oraz Sprzedawcy.
2. Za pośrednictwem Sklepu Internetowego prowadzona jest sprzedaż detaliczna i hurtowa Towarów na terytorium Rzeczpospolitej Polski prowadzona przez Internet. Sklep Internetowy www.Barbaris.eu dostarcza również bezpłatne usługi świadczone drogą elektroniczną w formie udostępniania różnorodnych funkcjonalności Sklepu, w tym prowadzenie Konta Klienta.
3. W celu zapoznania się z ofertą hurtową sklepu i dokonania zakupu na stronie www.Barbaris.eu, klient musi się zarejestrować, co jednoznacznie oznacza akceptację niniejszych ogólnych warunków sprzedaży. Rejestracja oznacza podanie swoich danych teleadresowych oraz NIPu firmy niezbędnych do realizacji zamówienia oraz weryfikacji konta, w celu przystosowania go do zakupów hurtowych. Rejestracja jest całkowicie bezpłatna.
4. Wszystkie dane przesłane przez Klienta do naszej firmy są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. Ust. .z 1997 nr 133 poz. 883. Dane te będą wykorzystywane przez naszą firmę jedynie w celu realizacji zamówienia czyli do dostarczenia Klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń i nie będą udostępnianie osobom trzecim. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
5. Warunkiem dokonywania zakupów hurtowych w Sklepie Internetowym jest zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja.
6. Zamówienia są przyjmowane tylko przez stronę www.Barbaris.eu lub (tylko po wcześniejszmy uzgodniueniu takiego faktu ze sprzedawcą) drogą mailową sklep@barbaris.eu.
7. Ilość i rodzaj towaru oferowanego w Sklepie są zmienne i podlega stałej aktualizacji.
8. Sklep zobowiązuje się do dostarczenia Klientowi produktu bez wad.
9. Przedmiot działalności Sklepu realizowany jest na terytorium  Polski i są zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
10. Regulamin określa warunki zawierania umów sprzedaży, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
11. Prezentowane na stronie Sklepu produkty stanowią zaproszenie do zawarcia umowy (zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego).
12. Sprzedaż Hurtowa prowadzona w Sklepie Internetowym www.Barbaris.eu jest skierowana tylko dla firm.

 II REJESTRACJA

§ 2

1. Zapoznanie się z ofertą Sprzedaży Hurtowej Sklepu przez Klienta możliwe jest po:
- dokonaniu bezpłatnej rejetracji firmy na stronie sklepu,
- przesłaniu prośby o zmianę grupy kupujących na hurtową.
2. Złożenie Zamówienia przez Klienta firmowego możliwe jest po:
- wypełnieniu w sposób prawidłowy formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu,
- wypełnieniu formularza Zamówienia na stronie internetowej Sklepu,
- zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu Sklepu.
3. Dane wymagane do wystawienia faktury VAT, Klient może wskazać w Zamówieniu.
4. Rejestracja jest jednorazowa. Przy każdym kolejnym zakupie Klient używa ustalonego wcześniej na stronie Sklepu loginu i hasła.
5. Login i hasło mają charakter poufny. Odpowiedzialność za szkody spowodowane ujawnieniem ich przez Klienta osobom trzecim, ponosi tylko i wyłącznie Klient. 
6. Aktualizacja danych podanych przy rejestracji jest możliwa po wykorzystaniu przez Klienta ustalonego wcześniej loginu i hasła. Odpowiedzialność za brak aktualizacji danych ponosi Klient.
7. Składając Zamówienie Klient akceptuje niniejszy Regulamin.
 
III PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

§ 3

1. Sklep jest dostępny dla wszystkich Klientów 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę. Zamówienia można składać drogą elektroniczną poprzez system sprzedażowy Sklepu, z zastrzeżeniem, że ich realizacja odbywa się w Dni Robocze do godziny w godzinach 10 - 18.
2. Zamawiać hurtowo mogą Klienci firmowi, którzy:
a) mają status zarejestrowanego użytkownika Sklepu Internetowego;
b) posiadają uprawnienia do dokonywania zakupów hurtowych (szczegóły w 
§ 2).
3. Zamówienia hurtowe mogą być składane:
- poprzez stronę www.Barbaris.eu - zakładka "HURT" 
- mailowo sklep@barbaris.eu (po wcześniejszym uzgodnieniu) 
4. Podstawą do realizacji złożonego przez Klienta zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza znajdującego się w końcowym etapie składania zamówienia. Wymagane jest prawidłowe wypełnienie wszystkich pól formularza. Internetowy Sklep www.Barbaris.eu weryfikuje zamówienia telefonicznie lub mailowo. W przypadku nie nawiązania kontaktu z zamawiającym w ciągu 3 dni roboczych, zamówienie zostanie anulowane.
5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówień:
a) nieopłaconych;
b) w których dane osobowe Klientów są nieprawidłowe lub uniemożliwiają skontaktowanie się z Klientem
c) w przypadku których próby kontaktu z klientem i potwierdzenia Zamówienia są bezskuteczne;
c) złożonych z naruszeniem niniejszego Regulaminu;
Zamówienia w/w są kasowane terminie 2 dni od momentu złożenia Zamówienia i umowę uważa się za niezawartą.
6. Złożenie  Zamówienia hurtowego przez Klienta jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia woli zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru. Informacje prezentowane w Sklepie Internetowym stanowią zaproszenie do składania ofert przez Klientów. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje w momencie przesłania na podany w Zamówieniu adres e-mail potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.
7. Warunkiem zrealizowania zamówienia jest występowanie towaru w magazynie.
8. Zamówienia są realizowane według kolejności ich otrzymania, aż do wyczerpania zapasów.
9. Sklep www.Barbaris.eu zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia oraz nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowane zamówienia z przyczyn technicznych (wadliwego działania systemów, sieci, itp.) jednak po zidentyfikowaniu błędu dołoży wszelkich starań, aby go naprawić.
10. Klient Internetowego Sklepu www.Barbaris.eu jest informowany o stanie realizacji jego zamówienia. W razie braku danego produktu zostanie on uprzedzony o możliwości zmiany zamówienia, wydłużenia czasu dostawy lub anulowaniu zamówienia.
11. Internetowy Sklep www.Barbaris.eu przyjmuje zamówienia, od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 do 18:00. Zamówienia złożone po wyznaczonych godzinach, w soboty, niedziele i święta będą rozpatrywane pierwszego dnia roboczego od złożenia zamówienia.
12. W wypadku braku zamówionego towaru w magazynach, klient będzie o tym niezwłocznie informowany. Może zdarzyć się, że niektóre artykuły prezentowane na stronie mogą być już wyprzedane za co serdecznie przepraszamy.
13. Po złożeniu przez Klienta zamówienia otrzyma on od Sprzedawcy wiadomość e-­mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia oraz informacją dotyczącą sposobu płatności oraz przewidzianego terminu realizacji zamówionego towaru.
14. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.
15. Przybliżony czas realizacji zamówienia zawsze podany jest przy modelu.
16. Klient ma prawo zrezygnować z Zamówienia przed dokonaniem płatności. W niniejszej sprawie Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą, drogą telefoniczną bądź mailową.
17. Aktualne sposoby płatności są określone w niniejszym Regulaminie oraz podczas składania Zamówienia.
18. Klient poprzez złożenie Zamówienia oświadcza, że:
       - zapoznał się i zaakceptował treść niniejszego Regulaminu;
       - zapoznał się i zaakceptował treść Polityki Ochrony Prywatności;
       -  wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora 
       - ewentualnie wyraża zgodę na otrzymywanie Newslettera,
19. Wszystkich Klientów Sklepu obowiązuje zakaz przesyłania treści o charakterze bezprawnym lub sprzecznym z zasadami współżycia społecznego.

§ 4

1. Klient składając Zamówienie ma świadomość, iż wiąże się ono z obowiązkiem zapłaty.
2. Po wypełnieniu formularza Zamówienia, Klient otrzymuje e-mail z potwierdzeniem złożonego Zamówienia, który zawiera informację o:
    - szczegółowym opisie Towaru oraz sposobie porozumiewania się z Klientem,
    - danych Sprzedawcy,
    - adresie Sprzedawcy, adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu, pod którymi Klient może szybko i efektywnie kontaktować się ze Sprzedawcą;
    - adresie, pod który Klient może składać reklamacje,
    - Cenie wraz z podatkami, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi     pocztowe oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat - o obowiązku ich uiszczenia,
    - sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę (termin dostawy Towaru)

§ 5

1. Ceny podane na stronach Sklepu Internetowego są cenami brutto (zawierają wszystkie cła i podatki, w tym VAT), wyrażone są w złotych polskich i nie zawierają kosztów przesyłki. Łączna cena Zamówienia obliczana jest według wyborów dokonanych przez Klienta w formularzu Zamówienia, zgodnie ze stawkami wskazanymi w podsumowaniu Zamówienia.
2. Cena wiążąca wskazywana jest w podsumowaniu Zamówienia w momencie jego wysłania do Sprzedawcy.
3. Na każdy sprzedany Towar wystawiany jest dokument sprzedaży w postaci faktury VAT. Dokument sprzedaży stanowi potwierdzenie istotnych elementów złożonego zamówienia.
4. Ceny podane w Sklepie Internetowym mogą ulec zmianie (np. w ramach akcji promocyjnej lub wyprzedaży Towarów). Warunki Zamówienia nie mogą ulec zmianie w stosunku do Klienta, który złożył ofertę, przed dokonaniem zmiany cenowej w poprawny sposób.

§ 6

1. Jakakolwiek dodatkowa płatność wykraczająca poza Cenę zgodnie z zawarta umową wymaga wyraźnej zgody Klienta.
2. Akceptowane przez nas płatności:
- przelewem on-line przez Przelewy24
- przelewem tradycyjnym
3. W przypadku płatności realizowanej przelewem bankowym lub wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy, na poleceniu przelewu należy umieścić w tytule przelewu imię i nazwisko Klienta oraz numer Zamówienia.
BARBARIS Ewelina Kulig
ul. Nowodworska 6A
59-220 Legnica
Numer konta: 15 1930 1044 2280 0268 1230 0001

§ 7

Czas realizacji zamówienia Towaru:
- dostępnego w ofercie sklepu - wynosi zwykle od 10 do 21 Dni Roboczych;
 Realizacja Zamówienia rozpoczyna się po potwierdzeniu otrzymanym przez Sprzedawcę od operatora płatności. Po w/w Czasie Realizacji Zamówienia, Towar wydawany jest przewoźnikowi.

IV WYSYŁKA

§ 8

1. Przesyłki dostarczane są w sposób wybrany przez Klienta spośród opcji udostępnianych przez Sprzedawcę. Dostarczanie Towaru ograniczone jest do form wskazanych w formularzu Zamówienia.
2. Koszt wysyłki Towaru uiszcza Klient. Koszt ten obliczany jest na podstawie cen dostawy wskazanych w formularzu Zamówienia i doliczany jest do kwoty Zamówienia w podsumowaniu, po wybraniu przez Klienta opcji dostawy.
3. Towar nadawany jest pod adres wskazany w formularzu Zamówienia. Sprzedawca skontaktuje się z Klientem niezwłocznie, jeżeli źle wypełniony formularz uniemożliwia skuteczne doręczenie Zamówienia. 
4. Czas realizacji określony jest w §7 Zamówienia na terenie Rzeczpospolitej Polski.
5. Jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, przewoźnik ma obowiązek ustalić niezwłocznie protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik powinien zrobić to również na żądanie Klienta, jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest naruszona. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Klientowi z chwilą jej mu wydania.

 V ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§ 9

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia wydania Konsumentowi rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia.
2. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co zostało świadczone przez Sklep i Klienta, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Uznaje się, iż zerwanie metki nie mieści się w takich granicach.
3. Klient dokonuje zwrotu Towaru na adres pocztowy wskazany w Kontakcie. Jeżeli Klient odstępuje od umowy i jednocześnie zwraca Towar, do Towaru powinien dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu. Klient winien również dołączyć dowód zakupu.
4. Koszt odesłania Towaru do Sprzedawcy w sytuacji odstąpienia od umowy zawartej na odległość ponosi Konsument.
5. Odstąpienie od umowy jest możliwe tylko wtedy, gdy Odzież znajduje się w stanie niezmienionym, a Odzież nie nosi oznak używania. Dodatkowo zwracany lub wymieniany Towar powinien być kompletny i posiadać metki.
6. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
7. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, zarówno Sprzedawca jak i Klient, są zobowiązani do zwrotu wszystkiego, co otrzymali od drugiej strony na mocy zawartej umowy. Sprzedawca zwraca kwotę uiszczoną przez Konsumenta tytułem zapłaty w terminie 14 dni od dnia odstąpienia przez Konsumenta od umowy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument. Koszty odesłania Odzieży przez Konsumenta do Sprzedawcy nie są zwracane.
8. Do zachowania niniejszego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Klient może skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu oraz dołączonego do Towaru.
9. Prawo odstąpienia od umowy, nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów: m.in. 
a) świadczenia usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta

b) w których przedmiotem świadczenia jest Towar o indywidualnych właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez nim zamówieniu, nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

d) w których przedmiotem świadczenia są rzeczy dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
e) w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,,

g) oraz innych wymienionych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta. 

VI REKLAMACJA

§ 10

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014) wobec Klientów będących konsumentami, Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową. W przypadku Klientów nie będących konsumentami, Sprzedawca odpowiada na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
2. Klient zgłaszając reklamację zobowiązany jest przesłać Towar wraz z prawidłowo wypełnionym formularzem reklamacji oraz dowodem zakupu na adres:
BARBARIS Ewelina Kulig
ul. Nowodworska 6A
59-220 Legnica

3. Klient powinien podać w formularzu reklamacji dane kontaktowe umożliwiające skontaktowanie się z Klientem, m.in. numer telefonu lub adres email.
4. Sprzedawca rozpatruje reklamacje w terminie nie dłuższym niż 30 dni.
 
VII NEWSLETTER

§ 11

1. Usługa subskrypcji Newslettera świadczona jest bezpłatnie przez Sprzedawcę na rzecz Klientów, którzy dobrowolnie wyrażą na to zgodę. 
2. Z chwilą potwierdzenia subskrypcji, pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaje zawarta umowa o świadczeniu usługi Newsletter na czas nieoznaczony.
3. Klient może w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania Newslettera.
 
VIII ZMIANA REGULAMINU

§ 12

1. Sprzedawca może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów prawnych lub technicznych.
2. Klienci posiadający Konto zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu w wiadomości e-mail, wysłanej na 14 dni przed wejściem w życie Regulaminu w nowym brzmieniu, zaś innym użytkownikom – w komunikacie wyświetlanym na stronie głównej przez 14 dni przed wejściem jego w życie.
3. W tym czasie, Klient ponownie musi zaakceptować lub odmówić akceptacji Regulaminu.
4. W razie braku akceptacji zmienionego Regulaminu, Klient ma możliwość usunięcia Konta w każdym czasie.
5. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane są zgodnie z dotychczasową treścią Regulaminu.

IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 13

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnego
2. Wszelkie materiały dostępne w Sklepie Internetowym stanowią przedmiot praw wyłącznych, w szczególności stanowią przedmiot ochrony praw autorskich i praw własności przemysłowej. Wykorzystywanie materiałów udostępnianych w Sklepie Internetowym w jakiejkolwiek formie wymaga każdorazowo zgody Sprzedawcy.


Przejdź do strony głównej
Copyright 2015 www.Barbaries.eu | Projekt i wykonanie: